poniedziałek, 18 listopada 2019

O mnie - kim jestem? - Fizjokorekcja

Posiadane tytuły:

- Magister fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach)

- Technik fizjoterapii (Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach)

Doświadczenie zawodowe:

- Zawód fizjoterapeuty wykonuję od 10-ciu lat

- Przez 8 lat byłam terapeutą w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

- Integracja Sensomotoryczna I stopień (Kraków 2014)

- Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath (Gdańsk 2012)

- P.N.F Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Katowice 2011)

- Istota zmysłu wzroku i słuchu w rozwoju dziecka- zaburzenia, diagnoza i terapia (Żory 2011)

- Nowoczesne aspekty usprawniania pacjentów ze skoliozą (Opole 2011)

- Wprowadzenie do metody Vojty (Opole 2011)

- Kinesiology Taping (Sosnowiec 2011)

- Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych- kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa (Katowice 2011)

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- profilaktyka, diagnoza, terapia (Sosnowiec 2010)

- Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensomotorycznymi i posturalno motorycznymi (Katowice 2009)

- Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band (Katowice 2007)

- Halliwick- indywidualne nauczanie pływania osób niepełnosprawnych (Katowice 2008)

- Dysbalans mięśniowo- powięziowy. Analiza funkcjonalna pacjenta (Poznań 2011)

- Techniki aktywnego rozluźniania (Poznań 2009)

- Mięśniowo- powięziowe rozluźnianie (Poznań 2009)

- Techniki energizacji mięśni (Poznań 2008)


 

„Wspomagaj dziecko miłością dobrym słowem. Nie naginaj go, nie krytykuj - ono i tak pójdzie swoją drogą - drogą tworzenia”

M.Kawecki