Zajęcia z fizjokorekcją - Fizjokorekcja

 

Metoda NDT Bobath

 

Gimnastyka Korekcyjna

 

Wkładki Ortopedyczne dla Dzieci- Formthotics

 

 

Metoda NDT Bobath

1. Metoda NDT-Bobath (terapia neurorozwojowa) to terapia skierowana do:
- noworodków (pierwszy miesiąc życia)
- niemowląt (do drugiego roku życia)
- dzieci

2. Terapia NDT-Bobath z powodzeniem może być stosowana wobec wcześniaków/noworodków/niemowląt/dzieci:
- ze wzmożonym (hipertonia)/ obniżonym (hipotonia) napięciem mięśniowym
- wiotkich
- z asymetrią posturalną
- z uszkodzeniem splotu barkowego
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z wadami postawy
- z kręczem szyi itp.

3. Potencjalne wskazania do stosowania terapii już od pierwszych miesięcy życia dziecka*:
- problemy z ssaniem, połykaniem, poborem pokarmu
- cichy płacz
- brak lub mała wokalizacja
- dziecko postrzegane jako bardzo spokojne
- przedłużona faza snu
- dziecko jest mało ruchliwe
- asymetrycznie ułożona główka, spłaszczona czaszka
- asymetryczne ułóżenie ciała
- brak chęci leżenia na brzuchu, płaczą w tej pozycji
- brak kontroli nad śliną
- brak umiejętności czworakowania
- u starszych dzieci SIAD W !!! (siad na podłożu z rozłożonymi na bok zgiętymi nogami- pośladki między piętami)
- posadzone siedzi i nie przejawia chęci poruszania się (np. sięgania po zabawkę)

* POWYŻSZE ZACHOWANIA MOGĄ, ALE NIE MUSZĄ STANOWIĆ ODSTĘPSTWA OD TZW. NORMY ZDROWOTNEJ

4. Zasady prowadzenia terapii:
- przed przystąpieniem do ćwiczeń fizjoterapeuta winien przeprowadzić wywiad dotyczący przebiegu ciąży, okresu samego porodu oraz spontanicznej aktywności dziecka w domu (co maluszek potrafi, jakie są jego dotychczasowe umiejętności)
- powinna być rozpoczęta możliwie wcześnie ze względu na dużą plastyczność mózgu oraz niedojrzałość układu mięśniowo-szkieletowego w pierwszym roku życia dziecka
- powinna dostarczać jak najwięcej bodźców o charakterze czuciowym i ruchowym
- w czasie ćwiczeń dziecko nie powinno płakać (choć nie zawsze jest to możliwe)
- powinna być bezbolesna, nie powinna być stresująca zarówno dla dziecka jak i rodzica
- rodzaj , tempo oraz natężenie ćwiczeń  powinno być dobierane indywidualnie dla każdego maluszka
- maluch ćwiczy z wykorzystaniem różnego rozmiaru piłek, wałków, klinów, zabawek, przyborów sensomotorycznych tak, aby w jak największym zakresie stymulować jego „chłonny” układ nerwowy.
- terapia ma charakter multidyscyplinarny: obok metody NDT-Bobath stosuję jednocześnie inne metody w tym metodę PNF oraz KINESIOTAPING (kolorowe plasterki) co pomoże stymulować kilka układów jednocześnie:wzrok,słuch itp.
- w czasie kolejnych wizyt terapeuta winien przekazać jak prawidłowo pielęgnować dziecko: jak nosić, układać, przewijać, karmić, bawić się z pociechą -TO RODZIC NAJWIĘCEJ CZASU SPĘDZA Z „MAŁYM PACJENTEM” WIĘC POWINIEN WIEDZIEĆ JAK I W JAKIM CELU STYMULOWAĆ DZIECKO Uśmiech

5a. Zasady przygotowania się do terapii (niemowlęta):
- maluch powinien być ok. 1 godz. po ostatnim posiłku
- dziecko powinno być rozebrane- ubrane tylko w pieluchę
- rodzic powinien być wyposażony w pieluszkę tetrową i mały kocyk
- polecane jest zabranie ulubionych zabawek malucha

5b. Zasady przygotowania się do terapii (dzieci):
- dziecko do terapii powinno być ubrane (w zależności od wieku) w krótkie spodenki, krótkie getry, majteczki
- ćwiczymy bez skarpetek, koszulek, body

6. Ważne:
- wszystkie osoby poruszające się po terenie przedszkola (dzieci i dorośli) muszą posiadać obuwie zmienne


Gimnastyka Korekcyjna

1. Ma następujące cele:
- likwidacja bądź zahamowanie rozwoju wady
- przywrócenie prawidłowej postawy ciała
- niedopuszczenie do powstania zaburzeń ciała
- likwidację blokad funkcjonalnych, normalizację napięcia posturalnego
- doskonalenie reakcji prostowania, równowagi oraz obronnego podporu
- wyrobienie u dziecka nawyku: prawidłowej postawy ciała, dbania o zdrowie i higienę ciała
- wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej
- uzyskanie pełnej ruchomości w stawach, odpowiedniej długości i siły mięśni
- podniesienie ogólnej sprawności fizycznej
- uaktywnienie układu ruchu, oddechowego i krążenia
- uświadomienie rodzicom przyczyn i skutków wystąpienia wad postawy

2. Skierowana jest do dzieci i młodzieży z:
- wadami kręgosłupa (skoliozy, plecy: okrągłe, wklęsłe, okrągło- wklęsłe, płaskie, choroba Scheuermanna)
- wadami stóp (stopy: koślawe, szpotawe, końskie, płaskie, wydrążone)
- wadami kolan (kolana: koślawe, szpotawe)
- wadami klatki piersiowej (klatka piersiowa: lejkowata-szewska, kurza, krzywicza)
- nadwagą i obniżoną sprawnością fizyczną
- obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
- łagodnymi zaburzeniami posturalno- motorycznymi
- zaburzeniami mechanizmu antygrawitacyjnego
- asymetrią posturalną
- zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej

3. Prowadzona jest:
- indywidualnie lub w małych grupach
- po wcześniejszej konsultacji telefonicznej

4. Zalecenia:
- dziecko do terapii powinno być ubrane (w zależności od wieku) w krótkie spodenki, krótkie getry, majteczki
- ćwiczymy bez skarpetek, koszulek, body

5. Ważne:
- wszystkie osoby poruszające się po terenie przedszkola (dzieci i dorośli) muszą posiadać obuwie zmienneMetoda PNF

Proprioreceptywna nerwowo- mięśniowa facilitacja. Stymulacja proprioreceptorów i elekroreceptorów przez co wpływamy na sprawość układu nerwowo- mięśniowego. Metoda pomaga optymalnie odtworzyć lub poprawić zaburzoną funkcję motoryczną pacjenta.

W zależności od zastosowanej techniki u pacjenta możemy zaobserwować między innymi:
- poprawę stabilizacji i równowagi;
- stymulowanie mięśni antagonistycznych (odpowiedzialnych za prawidłową postawę ciała);
- poprawa czucia ruchu;
- wzmocnienie mięśni osłabionych i rozluźnienie nadmiernie napiętych;
- irradiację tj. rozprzestrzenianie się pobudzenia na inne obszary ciała;
- działanie poprzez obszar nie dotknięty bólem na obszar bólowy;

Pacjenci pracują/ćwiczą w różnych pozycjach:
- w leżeniu na macie przodem, tyłem, bokiem;
- w pozycji czworaczej;
- w klęku obunóż, jednonóż;
- w siadzie;
- w staniu;
- w czasie chodu;

Za pomocą tej metody ćwiczymy także:
- oddech (bardzo ważne w leczeniu skolioz, w wadach klatki piersiowej);
- funkcje witalne (żucia, połykanie, artykulacja);

Metoda Dobosiewicz/ Lehnert- Schroth

Metody stosowane w leczeniu skrzywień kręgosłupa (skolioz). Ortopedyczno- oddechowy system działania polegający na kierowaniu powietrza stronę wklęsłą/zapadniętą skrzywienia w odpowiednio dobranej, skorygowanej pozycji ciała.

Cel działania:
- uruchomienie żeber po stronie wklęsłej skrzywienia;
- wyrównanie czynności bioelektrycznej mięśni strony wypukłej i wklęsłej skoliozy;
- po ćwiczeniach utrwalenie uzyskanej korekcji w pozycji pionowej, podczas chodu oraz we wszystkich czynnościach życia codziennego;

Ćwiczenia poprzedzone są odpowiednio zaplanowaną rozgrzewką i powinny być wykonywane pod nadzorem rehabilitanta oraz codziennie w domu pod okiem rodzica.


Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich

TECHNIKA ENERGIZACJI MIĘŚNI
Zbiór metod wykorzystujących wysiłek fizyczny pacjenta w celu likwidacji zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Stosowana jest między innymi w:
- przykurczach mięśniowych, łącznotkankowych;
- spastyce;
- ograniczeniu ruchomości stawów wynikających z dysfunkcji tkanek miękkich;
- hipertonii mięśniowej;
- osłabieniu mięśni;

TECHNIKA POWIĘZIOWEGO ROZLUŹNIENIA
Kombinacja różnych metod leczenia w obrębie tkanek mięśniowych, a w szczególności kompleksu mięśniowo- powięziowego. Powięź to forma tkanki łącznej, króra otacza całe nasze ciało od głowy po palce stóp, w tym mięśnie i organy wewnętrzne. Jeżeli któryś z fragmentów tego kompleksu zostanie uszkodzony/zrośnięty można się spodziewać negatywnych skutków w odległych strukturach naszego ciała.


Wkładki ortopedyczne Formthotics

Wkładka nie tylko leczy stopy i poprawia chód, ale także wpływa na korekcję całej postawy. Jest elementem mocno wspierającym rehabilitację wad postawy ciała w tym wad stóp.
Wkładki ortopedyczne formthotics są wkładkami indywidualnie dopasowanymi do kształtu stopy poprzez formowanie termiczne. Otrzymujemy wkładkę unikalną, tak samo jak każda ludzka stopa. Zastosowanie procesu formowania termicznego umożliwia modyfikowanie wkładki w każdym etapie leczenia, dzięki czemu uzyskujemy pełną kontrolę nad rehabilitowanymi stopami. Główną funkcją wkładek Formthotics jest równomierne oraz naturalne podparcie stopy, wraz z zachowaniem neutralnej pozycji stawu skokowego. Wkładka pomaga korygować i kontrolować problemy stopy a co za tym idzie całej postawy ciała pacjenta (w tym wad kolan).
Formthotics zostało odkryte w Nowej Zelandii. Wkładki te produkowane są z CFC - PIANKI POLIETYLENOWEJ. Aż 90% społeczeństwa wymaga zaopatrzenia stóp właśnie tymi wkładkami.

Katalog Produktów Formthotics

Wkładki Ortopedyczne Formhotics


Dlaczego warto zaopatrzyć małe stopy w te właśnie wkładki ?
- są dobrane indywidualnie do stóp pacjenta (w każdej fazie rehabilitacji możliwe jest przemodelowanie wkładek)
- są lekkie i wygodne (działają w sposób niezauważalny dla dziecka)
- są równie elastyczne jak stopa dziecka, pozwalają na wykonywanie normalnego zakresu ruchów, jednocześnie utrzymując dobrą zwartość strukturalną stopy i korygując defekty stóp
- są termoplastyczne- dająca możliwości kilkakrotnego modelowania wraz ze wzrostem dziecka
(wkładka jest możliwa do zastosowania w każdym pełnym obuwiu dziecięcym w ciągu całego dnia)
- są wodoodporne
- są antybakteryjne oraz antygrzybiczne, łatwe do czyszczenia (nie pochłaniają potu)
- idealnie podtrzymują wysklepienie stopy
- zabezpieczają optymalny rozkład nacisków na podłoże
- przyczyniają się do dokładnego prowadzenia stopy w osi ruchu
- przez swoja sprężystość tłumią wstrząsy
- pozwalają na wykonywanie normalnego zakresu ruchów, jednocześnie utrzymując dobrą zwartość strukturalną stopy
- nie „rozleniwiają” stóp jak ma to miejsce w przypadku wkładek twardych
- dają możliwość skorygowania nierówności kończyn

Proces tworzenia wkładek

Przed dopasowaniem wkładki dziecko jest badane przez rehabilitanta. Badanie polega na ocenie stopy podczas stania (także na specjalnym urządzeniu do badania stóp- podoskopie), podczas chodu, biegu. W badaniu rehabilitant ocenia budowę stopy ale także zwraca uwagę na ustawienie kolan, bioder oraz na całą postawę ciała dziecka (ustawienie głowy, barków, łopatek, żeber, kręgosłupa, rozciągliwość mięśni, ewentualne przykurcze). Po tym etapie następuje proces tworzenia wkładki, który trwa kilku minut. Wkładka zanim zostanie zamieszczona w bucie zostaje odpowiednio dopasowana do stopy i docięta idealnie na długość .Tak dobrana wkładka jest podgrzewana do odpowiedniej temperatury na specjalnej maszynie-nagrzewnicy. Następnie but wraz z podgrzaną wkładką zakładany jest na stopę i następuje proces formowania wkładki do naturalnego kształtu stopy. Po wykonaniu odcisku własnej stopy (po około 3 tygodniach) wkładka termoplastyczna zostaje poddana modyfikacjom zgodnie ze wskazaniami (zastosowanie specjalnych klinów oraz pelot umożliwiających korekcję zgodnie ze wskazaniami stwierdzonymi podczas konsultacji). Co kilka miesięcy odbywa się wizyta kontrolna, na której (tę samą wkładkę) przegrzewamy i korygujemy.

Zapraszamy na wizytę, na której przeprowadzony zostanie wywiad, badanie całej postawy dziecka, badanie podoskopowe stopy tj. ocena stanu stóp i sposobu ich obciążania.
Po szczegółowej diagnostyce zaproponujemy rozwiązanie terapeutyczne – ćwiczenia lub w razie konieczności wkładki.

Co może niepokoić rodzica i być sygnałem do dalszej diagnostyki:
- widoczna wada stóp i kolan, wady kręgosłupa, asymetria barków, łopatek, kątów tali, wady klatki piersiowej
- nierównomierne niszczenie podeszwy jest sygnałem nieprawidłowości (oglądamy buty dziecka)
- dziecko zgłasza dolegliwości bólowe stóp, kolan lub całej kończyny
- dziecko budzi się w nocy z powodu kurczu łydek, bólu kończyn
- dziecko chodzi niezgrabnie, potyka się na prostej drodze, stopy są stawiane do środka lub na zewnątrz
- częste upadki, trudności z bieganiem, szybkie zmęczenie, brak chęci do spacerowania                                                                                                 
- wydaje się, że dziecko ma jedną z kończyn krótszą
Jeżeli zaobserwujesz choć jeden z wyżej wymienionych objawów lub masz wątpliwości, Twoje dziecko wymaga diagnozy i oceny specjalistycznej oraz korekcji zaistniałych problemów.

Najczęstsze wady postawy u dzieci wymagające zastosowania wkładek ortopedycznych:
Stopa płaska/pes planus/
Stopa płasko-koślawa/pes plano-valgus/
Stopa poprzecznie płaska/pes transverso-planus/
Stopa szpotawa/pes varus/
Stopa wydrążona/pes excavatus/
Stopa końska/pes equinus/
Stopa piętowa/pes calcaneus/                                                                                                           
Kolana koślawe lub szpotawe
Nierówna długość kończyn
Wady kręgosłupa (skolioza, plecy: okrągłe, wklęsłe, okrągło- wklęsłe, płaskie, choroba Scheuermanna)
Asymetria posturalna
Zaburzenie mechanizmu antygrawitacyjnego
Zaburzenie SI


Formthotics Junior został stworzony przez międzynarodowy zespół specjalistów dla Foot Science International (Nowa Zelandia), będący częścią Systemu Formthotics
Przyśrodkowy klin supinujący Junior
Wkładki Formthotics Junior i Yough zostały stworzone przez międzynarodowy zespół specjalistów dla Foot Science International (Nowa Zelandia), będący częścią Systemu Formthotics, który obejmuje diagnostykę, leczenie i profilaktykę schorzeń narządu ruchu.
Junior Formthotics jest elastyczną, miękką wkładką ortopedyczną,skonstruowaną specjalnie dla dzieci.
Junior Formthotics jest dostępny w 4 rozmiarach (J1, J2, J3, J4). Umożliwia to zaopatrzenie tym typem wkładek dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 8 lat.
Yough Formthotics (8-12 lat) są specjalnie zaprojektowane dla młodych, rosnących stóp, które mogą być wrażliwe i wymagają dodatkowego komfortu i wsparcia w ich rozwoju.

1. Metoda NDT-Bobath to terapia skierowana do:
- noworodków (terapia neurorozwojowa- pierwszy miesiąc życia),
- niemowląt (do drugiego roku życia)
- dzieci

2. Terapia NDT-Bobath z powodzeniem może być stosowana wobec wcześniaków/noworodków/niemowląt/dzieci:
- ze wzmożonym (hipertonia)/ obniżonym (hipotonia) napięciem mięśniowym
- wiotkich
- z asymetrią posturalną
- z uszkodzeniem splotu barkowego
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z wadami postawy
- z kręczem szyi itp.

3. Potencjalne wskazania do stosowania terapii już od pierwszych miesięcy życia dziecka*:
- problemy z ssaniem, połykaniem, poborem pokarmu
- cichy płacz
- brak lub mała wokalizacja
- dziecko postrzegane jako bardzo spokojne
- przedłużona faza snu
- dziecko jest mało ruchliwe
- asymetrycznie ułożona główka, spłaszczona czaszka
- asymetryczne ułóżenie ciała
- brak chęci leżenia na brzuchu, płaczą w tej pozycji
- brak kontroli nad śliną
- brak umiejętności czworakowania
- u starszych dzieci SIAD W !!! (siad na podłożu z rozłożonymi na bok zgiętymi nogami- pośladki między piętami)
- posadzone siedzi i nie przejawia chęci poruszania się (np. sięgania po zabawkę)

* POWYŻSZE ZACHOWANIA MOGĄ, ALE NIE MUSZĄ STANOWIĆ ODSTĘPSTWA OD TZW. NORMY ZDROWOTNEJ

4. Zasady prowadzenia terapii:
- przed przystąpieniem do ćwiczeń fizjoterapeuta winien przepowadzić wywiad dotyczący przebiegu ciąży, okresu samego porodu oraz spontanicznej aktywności dziecka w domu (co maluszek potrafi, jakie są jego dotychczasowe umiejętności)
- powinna być rozpoczęta możliwie wcześnie ze względu na dużą plastyczność mózgu oraz niedojrzałość układu mięśniowo-szkieletowego w pierwszym roku życia dziecka.
- powinna dostarczać jak najwięcej bodźców o charakterze czuciowym i ruchowym dostarczymy dziecku w tym okresie życia tym lepiej ponieważ układy te są bardzo podatne  na działanie czynników zewnętrznych
- w czasie ćwiczeń dziecko nie powinno płakać (choć nie zawsze jest to możliwe)
- powinna być bezbolesna, nie powinna być stresująca zarówno dla dziecka jak i rodzica
- rodzaj , tempo oraz natężenie ćwiczeń  powinno być dobierane indywidualnie dla każdego maluszka
- maluch ćwiczy z wykorzystaniem różnego rozmiaru piłek, wałków, klinów, zabawek, przyborów sensomotorycznych tak, aby w jak największym zakresie stymulować jego „chłonny” układ nerwowy.
- terapia ma charakter multidyscyplinarny: obok metody NDT-Bobath stosuję jednocześnie inne metody w tym metodę PNF oraz KINESIOTAPING (kolorowe plasterki) co pomoże stymulować kilka układów jednocześnie:wzrok,słuch itp.
- W czasie kolejnych wizyt terapeuta winien przekazać jak prawidłowo pielęgnować dziecko: jak nosić, układać, przewijać, karmić, bawić się z pociechą -TO RODZIC NAJWIĘCEJ CZASU SPĘDZA Z „MAŁYM PACJENTEM” WIĘC POWINIEN WIEDZIEĆ JAK I W JAKIM CELU STYMULOWAĆ DZIECKO.

5a. Zasady przygotowania się do terapii (niemowlęta):
- maluch powinien być ok. 1 h po ostatnim posiłku
- dziecko powinno być rozebrane- ubrane tylko w pieluchę
- rodzic powinien byc wyposażony w pieluszkę tetrową i mały kocyk
- polecane jest zabranie ulubionych zabawek malucha

5b. Zasady przygotowania się do terapii (dzieci):
- dziecko do terapii powinno być ubrane (w zależności od wieku) w krótkie spodenki, krótkie getry, majteczki
- ćwiczymy bez skarpetek, koszulek, body

6. Ważne:
- wszystkie osoby poruszające się po terenie przedszkola (dzieci i dorośli) muszą posiadać obuwie zmienne
 

„Wspomagaj dziecko miłością dobrym słowem. Nie naginaj go, nie krytykuj - ono i tak pójdzie swoją drogą - drogą tworzenia”

M.Kawecki